Menu

Computer-aided design

Computer-aided design (CAD) alternativt computer-assisted drafting. Från början var CAD en förkortning av Computer-aided drafting. En ovanligare namnvariant är CADD, dvs, computer-assisted drafting and design. Termen avser digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur.

Inom skolväsendet talar man typiskt nog om "CAD-undervisning" när man på en dator utför det som förr kallades "Ritlära" eller "Ritteknik".

CAD-tekniken har utvecklats dramatiskt under 1980- och 1990-talen. I början användes tekniken uteslutande för att försöka efterlikna handritade byggnadsritningar och dylikt. Utvecklingen har gjort det möjligt att snabbt producera 3D-visualiseringar och integrera till exempel arkitektens och ingenjörens traditionella verksamhetsområden.

Fördelarna med CAD är bl.a:

 • Återanvändning av designelement
 • Snabba ändringar i befintliga ritningar
 • Möjligheten att utvärdera formgivning gentemot regelverk
 • Verklighetstrogen simulering av formgivning utan prototyper
 • Möjligheten att integrera ritningar med databasprogram

Bland de resultat man kan få ut av ett CAD-program kan nämnas

 • Solidmodeller
 • Trådmodeller (Wireframes)
 • Grafiska representationer av anläggningar och databaser
 • Parameterberoende modeller
 • Realtidssimulationer av olika processer
 • Möjlighet att använda Computer Aided Manufacturing, CAM.
 • Numeriska instruktionssekvenser som kan sändas direkt till produktionsledet. (Computer Numerical Control (CNC) styrfiler)
 • Analys och utvärdering av till exempel de konstruktiva egenskaperna hos komponenter i komplexa system. (Finite Element Analysis (FEA))
 • Automation i elektronikindustrin - Electronic Design Automation (EDA)
 • Möjlighet att använda Friformsframställning.

www.wikipedia.com