Menu

Computer Numerical Control (CNC)

CNC, Computer Numerical Control är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin.
Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt. CNC är även mycket effektivt vid tillverkning av enstaka kretskort samt gravering av skyltar och frontpaneler till apparatlådor.

Tekniken har med tiden även nått hobbyfolket. "Gör-det-själv-CNC" är till exempel mycket vanligt i Tyskland där det finns många aktiva konstruktörer inom denna genre. CNC-maskiner kan bearbeta såväl tvådimensionellt som tredimensionellt med hjälp av koordinataxlar. Vanligen har maskinen tre axlar, (X, Y och Z), men ända upp till 12 koordinataxlar förekommer.

Cnc-koder

CNC-koder är instruktioner för att styra en CNC-maskin. Det finns ett språk där man programmerar i block (rader). Varje block är en instruktion som utförs innan nästa block utförs. Ett block består oftast av ett blocknummer, en rörelseinstruktion koordinater, åtskiljt med mellanrum mellan varje kommando/kod. Blocken kan innehålla mycket mer information.

Exempel

N010 G0 X100 Y0 Z0
N020 G1 X200 Y0 Z50 F100 S1000 M3
N021 G1 X100 Y0 Z10
N30 G1 X50 Y10 Z10

 

Förklaring

N-kommandot först i raden är blocknumret. Det finns inget tvång på vilka siffror eller i vilken ordning som kommer men det måste börja med ett N. G-kommandot är rörelsefunktionen, dvs om maskinen ska röra sig rakt, cirkulärt eller till exempel borra ett hål. X, Y, Z är koordinater i maskinens koordinatsystem. F-kommandot är en hastighetsangivelse. S-kommandot är med vilken RPM maskinens spindel ska snurra. M-funktioner kan vara lite vad som helst, men i detta fallet är det den kod som talar om för styrsystemets spindel att snurra medsols.


www.wikipedia.com